Jesteś gosciem naszej strony, odwiedzin dzisiaj:  |  Niedziela 14 lipca 2024  |  Aktualizacja 12.07.2006

» Strona główna
» Struktura
    » Komenda
    » KSI
    » KR
    » Drużyny
» Rozkazy
    » Najnowszy
    » Wszystkie
    » Chorągwi
» Dokumentacja
    drużyny

» KSI
» Plan pracy
» Historia
» Teren działania,
     sztandar, biuro

» Galeria foto
» Harcuś
» Napisali o nas
» Podziękowania
» Hufiec @net
» Internet w drużynie
» Pliki do pobrania
» Forum & Czat
» Facebook
» 1 prcent
» Aktualne
    wydarzenia


» 100 lat harcerstwa
» Cegiełki na obelisk
» Inauguracja 2010

» Pełnomocnik hufca
    ds. zagranicznych

» Namiestnictwo
    zuchowe

» Namiestnictwo
    harcerskie

» Namiestnictwo
    starszoharcerskie

» Namiestnictwo
    wędrownicze

» Strategia rozwoju
» Współzawodnictwo
    » Regulamin - N
    » Ranking
(VII 2014)

menu01.gif (1.11 Kb)

» Zalesie
» Pogorzelica
» Mielno
» Pstrągarnia

menu02.gif (1.02 Kb)

» Poczta e-mail
» E- wizytówka
»  3855448

menu03.gif (0,815 Kb)Zaawansowane szukanie


::. Rys historyczny harcerstwa w Wadowicach


zd2_hist.jpg (32,82 Kb)


     Ruch skautowy zapoczątkowany przez generała Baden-Powella w Wielkiej Brytanii stosunkowo szybko dociera do Wadowic.
Jesienią 1911 roku z koła sportowego w Gimnazjum wyłoniły się pierwsze patrole (zastępy skautów). Zorganizowali je: Franciszek Graca z kl. VII, Andrzej Pyka z kl. VII i Bruno Olbrycht
z kl. V.
W maju 1912 roku powstaje I Wadowicka Drużyna Skautowa im. Stanisława Żółkiewskiego.
6 kwietnia 1913 roku odbywa się uroczyste poświęcenie sztandaru drużyny, jednocześnie w tym samym roku powstaje pierwsza w powiecie drużyna żeńska założona przez Paulinę Smółkową.
Rozkazem z dnia 1 grudnia 1918 roku wprowadzono w Wadowicach nazwę harcerz i harcerstwo.
Pod koniec 1930 roku, staraniem opiekuna gimnazjalnych harcerzy - prof. Czesława Panczakiewicza, powstaje w powiecie wadowickim Hufiec męski i prawie równocześnie Hufiec żeński.
1935 - w Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale uczestniczą reprezentacje hufca żeńskiego i męskiego (m.in.: Zofia Karmińska, Urszula Nowicka, Kazimiera Żakówna, Janina Zielińska, Helena Kremerówna, Kazimiera Medwecka, Stanisław Radwan, Władysław Kot, Kazimierz Strzeszyński, Stanisław Zembaty, Jan Gwwliński).
W ostatnich miesiącach 1939 harcerki i harcerzy intensywnie przygotowują się do zadań wojennych. Komenda Hufca Harcerzy pracuje w składzie: hufcowy - kpt Roman Dąbrowski hm, zastępca - ks. Witold Hadziewicz phm, Ref. PW i WF - Tadeusz Stefaniszyn ćw., Referat dr. harc. - Aleksander Mikołajewski HO, Referat sth. - Stanisław Zembaty ćw., Ref. gospodarczy - Stanisław Gawliński HO.

zd1_hist.jpg (23,58 Kb)


W latach 1939-1945 harcerki i harcerze wadowickich hufców walczą na wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu z nich składa Ojczyźnie w ofierze swój najcenniejszy dar - życie. Na wieczną wartę odeszli m.in.: Babiński Franciszek, Balon Władysław, Battek Tadeusz, Cieliński Stanisław, Drozdowski Bolesław, Fik Ignacy, Gołembski Władysław, Górnisiewicz Kazimierz Roman, Kęsek Wiktor, Kręcioch Tadeusz, Krzak Franciszek, Maszewski Stanisław, Noszka Józef, Nowobilski Mieczysław, Nowobilski Zbigniew, Pukło Józef, Raczyński Konrad, Spytkowski Stefan, Styła Florian, Wątróbski Józef Szczepan, Żukowska Maria.
Już w pierwszych dniach wolności bardzo szybko wznawia działalność Hufiec żeński prowadzony przez Kazimierę Medwecką. Równie szybko odtwarzają przedwojenne drużyny i Hufiec męski harcerze. Hufcowym zostaje Aleksander Mikołajewski, a po nim Stanisław Łyczkowski.
W 1948 roku następuje połączenie harcerek i harcerzy i utworzenie jednego, koedukacyjnego Hufca.
W 1950 roku zmianie ulega zarówno nazwa, jak i metody pracy i kierunek wychowania ZHP. Powstaje Organizacja Harcerska.
Z początkiem 1957, podobnie jak w całym kraju, następuje odrodzenie harcerstwa na ziemi wadowickiej, do Związku wraca część dawnych instruktorów, tworzą się nowe władze Hufca: hufcowy - Roman Dąbrowski, zastępcy - Marian Kania i Zbigniew Siłkowski.
1960 - zapoczątkowano akcję ,,Miltrop Opole". Przez kilka lat Hufiec, prowadzony przez Aleksandra Nideckiego, poznaje w czasie Akcji Letniej środowisko opolskie i obozuje nad jeziorami Srebrnym i Turawskim.
1965 - na Zlocie w Lanckoronie Hufiec inauguruje akcję ,,Milenium", jednocześnie w Centralnym Zlocie w Warszawie bierze udział reprezentacyjna drużyna hufca.
1975 - efektem nowego podziału administracyjnego kraju jest rozpad Hufca na kilka mniejszych, pracą komendy kieruje Jan Sobota.
W 1976 roku rozpoczyna swoją wielką przygodę z Beskidami Rajd ,,Powsinogi Beskidzkie". O ile można się pokusić o policzenie długości rajdowych tras (prawie 800 km), o tyle trudno jest zmierzyć ciepło płynące z rajdowych ognisk.
1977 - po remoncie i rozbudowie starej szkoły rusza Beskidzka Baza Obozowa w Stryszowie-Zalesiu. Do tej pory, oprócz polskich harcerzy, obozowali tam skauci z Niemiec, Francji i Rumunii. Baza służy również jako Stanica Nieobozowej Akcji Letniej, baza biwakowa dla drużyn harcerskich i wycieczek szkolnych.
1977 - pozyskano drewniany budynek w Parku Miejskim, który zaadaptowano i przekształcono w Dom Harcerza.
1982 - do hufca Wadowice przyłączają się harcerze z gmin: Brzeźnica, Mucharz i Spytowice, wcześniej decyzje taką podjęli harcerze z Tomic. Funkcję komendanta pełni Zbigniew Majtczak.
1987 - harcerki i harcerze wyruszają na trasy I Rajdu Wiosennego.
1987 - w Bazie Obozowej w Zalesiu ma miejsce inauguracja Ogólnopolskiej Akcji Letniej i akcji "Klimczok" z udziałem Naczelnika ZHP.
W 1988 funkcję komendanta hufca obejmuje Bogdan Polak.
20 grudnia 1988 w Domu Harcerza odbywa się pierwszy opłatek instruktorski.
7 stycznia 1989 przy harcerskim kominku zasiedli seniorzy - instruktorzy pracujący w okresie między- i powojennym z wadowickim harcerstwem. Zapada decyzja o utworzeniu Kręgu Instruktorów Seniorów.
1989 - III miejsce w ogólnochorągwianym konkursie ,,Harcówka naszych marzeń" zdobywa harcówka ze szczepu przy SP nr 5 w Wadowicach.
28 czerwca 1989 - Urząd Gminy w Stryszowie przekazuje hufcowi budynek Beskidzkiej Bazy Obozowej w Zalesiu w wieczyste użytkowanie.
31.08 - 1.09.1989 - reprezentacja hufca bierze udział w uroczystym odsłonięciu symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia poległych na różnych frontach II wojny światowej. Wśród wielu nazwisk znalazły się nazwiska 17 harcerek i harcerzy Ziemi Wadowickiej.
29 września 1989 z okazji 50 rocznicy powstania Szarych Szeregów w kościele p.w. Św. Piotra w Wadowicach odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji wszystkich harcerek i harcerzy poległych w czasie II wojny światowej. Mszę odprawił i sztandar hufca poświęcił ks. biskup Kazimierz Górny.
24 listopada 1989 r. w Domu Kultury w Wadowicach bawimy się na harcerskim koncercie Akcja Serce. Dochód z tej imprezy pozwolił na przygotowanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących osób wskazanych przez PKPS.
29 maja - 9 czerwca 1990 na zaproszenie francuskich skautów wyjeżdża do miejscowości Dole 20-osobowa reprezentacja harcerzy starszych.
1990 - nawiązano kontakt ze Słowakami i zorganizowano pierwszy obóz w Bańskiej Bystrzycy.
8 - 9 czerwca 1991 w Beskidzkiej Bazie Obozowej w Zalesiu ma miejsce uroczysty Zlot drużyn hufca. Płonie ognisko, pachnie wspaniale grochówka, oglądamy film ,,Ptaki ptakom". Specyficzną atmosferę wnosi I polowa Msza Św. Hufca.
23 października 1991 roku funkcję komendanta hufca obejmuje Mariusz Bik.
1 listopada 1992 - do hufca przyłączony zostaje Hufiec Kalwaria Zebrzydowska.
3 - 5 czerwca 1994 - hufiec organizuje IV Zlot Drużyn Chorągwi Bielskiej.
1994 - w ramach Harcerskiej Akcji Letniej hufiec po raz pierwszy organizuje obóz w nowej, pozyskanej i zbudowanej nakładem własnych sił i środków, nadmorskiej bazie obozowej w Pogorzelicy. Do tej pory, na przestrzeni prawie 80 lat, rozpaliliśmy nasze obozowe ogniska w Wielkiej Puszczy, Targoszowie, Ślemieniu, Czarnym Dunajcu, Pcimiu, Żegiestowie, Budzowie, Baczynie, Cichym, Krzyżowej, Łososinie, Worochcie, Aleksandrii nad Horyniem, Korbielowie, Jeleśni, Delatyniu nad Prutem, Kamieniu Koszyrskim, nad jeziorami Srebrnym i Turawskim, w Wetlinie i Smereku, w Łapszach i Nowej Białej, Orzechowie, Darłowie, Dąbkach, Wisełce, Czarnocinie, Białym Borze, Gaju, Bydgoszczy, Wilkowicach, Żarach, Nowym Mieście Lubawskim, Lubrzy.

zd4_hist.jpg (36,78 Kb)


1994 do hufca dociera Betlejemskie Światło Pokoju - harcerze zanoszą je do urzędów, instytucji, szkół, kościołów, domów dziecka itp.
1995 - na stałe w kalendarz imprez hufca wpisuje się Harcerska Gra Terenowa ,,HARCGRATER".
3 - 15 sierpnia 1995 - 130 DH im. Ks. J. Poniatowskiego z Mucharza i 3 DH ,,Badyle" z Kalwarii reprezentują hufiec na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu.
22 - 24 września 1995 - beskidzkimi szlakami wędrują uczestnicy jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Rajdu ,,Powsinogi Beskidzkie".
4 - 6 października 1996 odbywa się I Zlot Hufca.
1997 - hufiec otrzymuje od miasta część budynku, gdzie po gruntownym remoncie i adaptacji pomieszczeń, przenosi się biuro Komendy Hufca.
W lipcu 1998 roku na bazie w Pogorzelicy obozują skauci duńscy.
3 maja 1999 - wręczenie sztandaru zuchom, harcerzom i instruktorom Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.
2 -12 sierpień 2000 - 1 DSTH "Andromeda", 2 DSTH "Ogień", 4 DSTH "Kontiki" i 3 DH ,,Badyle" z Kalwarii reprezentują hufiec na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieznie.
9 grudzień 2000 - Na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP zostaje wybrany nowy komendant (hm. Marcin Homel) oraz skład Komendy Hufca.

 zd3_hist.jpg (41,71 Kb)

Zalecane: 1024x768, FF 10.0^
Copyright (c) 2002-2013 Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Autor strony: phm. Mirosław Homel -  adminwadowice.zhp.pl
Strona wygenerowana w 0 sekundy